Międzynarodowa konferencja w Płocku

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

W piątek 19 czerwca, w Hotelu Starzyński odbyła się konferencja podsumowująca współpracę międzynarodową w ramach projektu OWES Mazowsza Płockiego. Obok polskich partnerów projektu, wzięli w niej udział partnerzy zagraniczni z Włoch, Słowacji, Ukrainy oraz liczni przedstawiciele samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i instytucji otoczenia ekonomii społecznej z Mazowsza.

Uczestników powitał zastępca prezydenta Płocka Roman Siemiątkowski.

– Projekt stał się szansą dla wielu ludzi, którzy w spółdzielniach socjalnych odnaleźli swoje miejsce oraz powrócili do aktywnego zawodowo i społecznie życia. Mam nadzieję, że zdobyte doświadczenia stworzyły fundamenty do dalszych, pożytecznych działań – mówił.

Polski model przedsiębiorstwa społecznego na przykładach z “własnego podwórka” omówili: Jan Laskowski – Starosta Sierpecki, Ewa Pietrzak – Pełnomocnik Prezydenta Płocka ds. organizacji pozarządowych oraz Beata Puda – Prezes Stowarzyszenia Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego.

Głównymi zadaniami Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego było uruchomienie spółdzielni socjalnych i realizacja przedsięwzięć w zakresie przygotowania merytorycznego osób, biorących udział w projekcie, do podjęcia działań związanych z utrzymywaniem funkcjonowania spółdzielni.

Dzięki wsparciu płockiego OWES-u powstały spółdzielnia „Szansa”, która w Płocku prowadzi m.in. restaurację serwującą domowe posiłki, spółdzielnia „Fun Park”, która w Zaździerzu stworzyła park rozrywki z m.in. paintballem, ścianką wspinaczkową i parkiem linowym, spółdzielnia „Pod jednym dachem”  z Sierpca zajmująca się m.in. gastronomią, cateringiem i usługami komunalnymi oraz spółdzielnia „Sielska kraina”, która w Rydzynie pod Płockiem założyła wioskę indiańską i organizuje w niej m.in. biwaki.

W ramach projektu odbyło się także wiele inicjatyw lokalnych, m.in. Jarmark św. Bartłomieja w Płocku, festyn na rozpoczęcie wakacji w Liszynie, akcja „Nie kupuj – adoptuj”  czy festiwale organizacji pozarządowych.

– Mnogość podejmowanych działań wymagała wielkiego zaangażowania naszych współpracowników i partnerów. Choć czasem brakowało sił, czasu, a problemy nawarstwiały się, to osiągnięte efekty sprawiają nam ogromną satysfakcję. Spółdzielnie socjalne, które zostały utworzone dzięki środkom pozyskanym w projekcie, starają się z sukcesem funkcjonować na rynku – mówiła Beata Puda,  Prezes Stowarzyszenia CISI.

Zagraniczni goście zaprezentowali dobre praktyki w obszarze ekonomii społecznej w krajach partnerskich, ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielczości socjalnej, aktywizacji zawodowej i społecznej. Doświadczenia włoskie przedstawili członkowie Spółdzielni Socjalnej Gente di Mare z Genui, słowackie – prof. Gabriela Korimova, wykładowca Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, a ukraińskie Olga Pankiv i Wojciech Duranowski – studenci Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. Ekspert Stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej „CAL” Rafał Krenz przedstawił założenia polskiego modelu przedsiębiorstwa społecznego.

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji