Mazowsze podzielone, powiat płocki zyska czy straci?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Od stycznia 2018 roku Mazowsze zostało podzielone na dwie jednostki statystyczne: część stołeczną oraz resztę. Dzięki temu zabiegowi, województwo mazowieckie, po wykluczeniu wyjątkowo dobrze rozwiniętej Warszawy, ma mieć możliwość pozyskania większego dofinansowania z Unii Europejskiej.

Od dłuższego czasu zwracano uwagę, że Mazowsze jest poszkodowane podczas przydzielania środków unijnych, w związku z zawyżaniem poziomu rozwoju regionu przez stolicę. Zastanawiano się nawet nad całkowitym podziałem województwa, jednak okazało się, że wystarczy podział statystyczny.

Wniosek skierowany do Unii Europejskiej o statystyczny podział regionów został przyjęty i zrealizowany, dzięki czemu od stycznia 2018 roku Mazowsze jest oficjalnie dwiema jednostkami statystycznymi.

Obecnie oddzielne regiony statystyczne stanowią:

  • miasto stołeczne Warszawa wraz z dziewięcioma przyległymi powiatami: legionowskim, mińskim, nowodworskim, otwockim, wołomińskim, grodziskim, piaseczyńskim, pruszkowskim i warszawskim zachodnim,
  • region Mazowsza regionalnego, stanowiący resztę województwa.

– To ważny moment dla wszystkich mieszkańców Mazowsza – mówił marszałek Adam Struzik po wejściu w życie podziału statystycznego. – Daje nam szansę na dalsze korzystanie ze środków unijnych. Od stycznia UE, patrząc na Mazowsze, widzi dwa odrębne obszary wsparcia. Rozumie, że inne potrzeby ma stolica i okoliczne powiaty, a inne – reszta województwa. Stawka była bardzo wysoka. Statystyczne bogacenie się Mazowsza, w dużej mierze poprzez potencjał stolicy, mogło doprowadzić do radykalnego zmniejszenia środków unijnych dla naszego regionu. Rozwiązaniem była zmiana podziału statystycznego. I właśnie o to zabiegaliśmy już od 2011 roku – podkreśla marszałek.

Jak już informowaliśmy, podział był konieczny, ponieważ Mazowsze w 2015 r. wytworzyło jedną piątą polskiego PKB, a w 2013 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosiło ono ponad 107 proc. unijnej średniej. Po przekroczeniu tego wskaźnika, Mazowsze nie mogłoby już starać się o dofinansowanie z funduszy unijnych na rozwój infrastruktury.

Właśnie dlatego o podział województwa na dwie jednostki statystyczne zabiegał marszałek Adam Struzik, Sejmik Województwa Mazowieckiego oraz posłowie i samorządowcy z regionu. Wniosek o uruchomienie procedury został opracowany pod koniec 2015 r. przez rząd Ewy Kopacz. Ostatecznie został złożony w lutym 2016 r. Dzięki temu zabiegowi, powiat płocki statystycznie należy do innej jednostki, w związku z czym nadal będzie mógł starać się o pozyskanie środków unijnych.

Rozporządzenie Komisji (UE) w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS). zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 29 listopada 2016 r.

Podziel się:

1 komentarz

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji