REKLAMA

Mazowiecki samorząd przedstawił swój budżet na 2023 rok. Ile pieniędzy trafi do Płocka?

REKLAMA
fot. Wiktor Pleczyński

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przedstawił budżet na 2023 rok. Wiadomo jakie inwestycje planuje zrealizować w regionie płockim.

Blisko 150 mln zł na inwestycje w regionie płockim, ponad 700 mln zł na wsparcie samorządów lokalnych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, w tym prawie 660 mln zł na realizację programów wsparcia przewidziano w budżecie samorządu Mazowsza na 2023 rok. W pierwszym kwartale roku ruszą także pierwsze nabory na wsparcie z UE.

PowiązaneTematy

Najwięcej, bo aż 80 mln zł, pochłoną projekty drogowe. Na drugim miejscu są modernizacje i rozbudowy placówek medycznych. Na ten cel władze regionu przeznaczą ponad 66,5 mln zł.

Jak zauważa marszałek Adam Struzik, budżet na 2023 r. jest z jednej strony ambitny, a z drugiej wymagający.

– Naszym priorytetem jest realizacja inwestycji i niwelowanie różnic w rozwoju Mazowsza. Cele na ten rok to dalsza realizacja tak ważnych projektów, jak budowa Ośrodka Radioterapii, modernizacja oddziału zakaźnego w naszym szpitalu wojewódzkim czy rozbudowa sieci dróg wojewódzkich. Nadal będziemy pomagać samorządom lokalnym w ramach naszych programów wsparcia, na których realizację przeznaczymy ponad 660 mln zł – mówił marszałek Adam Struzik.

W 2023 r. ruszą środki z Unii Europejskiej

W grudniu 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła program regionalny Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Mowa o ponad 2 mld euro wsparcia z UE.

– Dzięki tej decyzji już za chwilę ruszymy z pierwszymi konkursami. Na te środki czekają wszyscy: samorządy, uczelnie, przedsiębiorcy czy organizacje – zaznaczył marszałek Adam Struzik.

Blisko 80 mln zł na inwestycje drogowe

Od lat wydatki na modernizację i rozbudowę dróg stanowią największą pozycję w budżecie. Blisko 70 mln zł pochłoną budowy i modernizacje, a kolejnych ponad 10 mln zł – remonty dróg w regionie płockim.

Wśród zaplanowanych inwestycji znalazły się:

 • budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w m. Gorzewo na terenie gm. Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu (powiat sierpecki) – 58 mln zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 574 na odcinku od km 9+350 do km 10+125 dł. 0,775 m wraz z przebudową sieci gazowej oraz rozbiórką i budową telekomunikacyjnej sieci kablowej (powiat płocki) – 4 mln zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 21+178 w gm. Pacyna (powiat gostyniński) – 1,2 mln zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 45+135 do 46+700 przejście przez Maszewo Duże (powiat płocki) – 1 mln zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 567 od km 3+653,80 do km 4+183,99 w m. Boryszewo Nowe, gm. Radzanowo (powiat płocki) – 1 mln zł;
 • budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 577 Gąbin – Sanniki (powiat gostyniński) – 1 mln zł w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza;
 • budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 577 Gąbin-Sanniki odcinek II (powiat gostyniński) – 1 mln zł w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 561 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w m. Szumanie i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie (powiat sierpecki) – 150 tys. zł;
 • budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 567 na odcinku Rogozino – Płock (powiat płocki) – 500 tys. zł w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza;
 • Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie – budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo Duże – Mańkowo – Nowa Biała – 550 tys. zł w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

Planowane remonty:

 • remont blisko kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 583 od km 23+506 do km 24+500 m. Lwówek (powiat gostyniński) – 5 mln zł;
 • remont 1,5-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 265 od km 34+027 do km 35+600 odc. Górki Pierwsze – Marianka (powiat gostyniński) – 2,7 mln zł;
 • remont 1,6-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 567 od km 11+150 do km 12+750 m. Ślepkowo (powiat płocki) – ponad 2,8 mln zł.

66,5 mln zł na inwestycje w płockich placówkach medycznych

W 2023 r. władze Mazowsza przeznaczą ponad 537 mln zł na inwestycje w marszałkowskich szpitalach, w tym 66,5 mln zł na inwestycje w placówkach z regionu płockiego.Wśród największych planowanych na przyszły rok inwestycji znalazły się:

 • budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku – ponad 48,5 mln zł na 2023 r., całkowita wartość zadania to 80 mln zł;
 • rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku wraz z wyposażeniem – ponad 6,4 mln zł na 2023 r., całkowita wartość zadania to blisko 21 mln zł;
 • modernizacja oddziału chirurgii dziecięcej, oddziału chirurgii I i II w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku – ponad 5,2 mln zł, całkowita wartość zadania to ponad 10,6 mln zł;
 • termomodernizacja budynków szpitala psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie – ponad 4,8 mln zł;
 • zakup ambulansu sanitarnego neonatologicznego wraz z wyposażeniem dla płockiej stacji pogotowia – blisko 1,2 mln zł na 2023 r;
 • zakup sprzętu specjalistycznego dla szpitala psychiatrycznego w Gostyninie – 315 tys. zł w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.
fot. Wiktor Pleczyński

Ponad 4,7 mln zł na instytucje kultury w regionie płockim

Na inwestycje w instytucjach kultury z regionu płockiego samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy w 2023 r. ponad 4,7 mln zł. W planach są m.in.:

 • nowe formy uczestnictwa w kulturze – ekspozycja reliktów XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach – 3,3 mln zł, łączna wartość dofinansowania z UE to ponad 5 mln zł;
 • budowa obiektu na cele pracowni stolarsko-malarskiej dla Teatru Dramatycznego przy ul. Harcerskiej 39 w Płocku – 546 tys. zł, całkowita wartość zadania to 4,1 mln zł;
 • rewaloryzacja zabudowań przy ul. Floriańskiej 23 w Gostyninie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku – etap I, dokumentacja ponad 208 tys. zł;
 • rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu (Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu) – ponad 310 tys. zł, całkowita wartość zadania to blisko 34,2 mln zł;
 • zakup samochodu na potrzeby Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku – 300 tys. zł.

Aż 660 mln zł na programy wsparcia

Samorząd województwa po raz kolejny przeznaczy środki na wsparcie samorządów lokalnych. Oprócz dotychczasowych programów pojawią się też nowe propozycje. Na ich realizację władze regionu przeznaczą ponad 660 mln zł.

 • Mazowsze dla równomiernego rozwoju – 476 mln zł;
 • Mazowsze dla sportu – 50 mln zł;
 • Mazowsze dla straży pożarnej – 22,3 mln zł;
 • Mazowsze dla klimatu – 15,5 mln zł;
 • Mazowsze dla zabytków – 13,8 mln zł;
 • Autobusy dla mazowieckich szkół – 13,3 mln zł (nabór rozstrzygnięty);
 • Mazowsze dla melioracji – 12 mln zł;
 • Mazowsze dla sołectw – 11,4 mln zł;
 • Mazowsze dla czystego powietrza – 10,3 mln zł;
 • Mazowsze dla kół gospodyń wiejskich – 5,5 mln zł;
 • Mazowsze dla czystego ciepła – 5 mln zł;
 • Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych – 5 mln zł;
 • Tory treningowo-szkoleniowe dla jednostek OSP z terenu województwa mazowieckiego – 4 mln zł;
 • Mazowsze dla zwierząt – 3 mln zł;

– To jest wsparcie dla gmin, jeśli chodzi o prowadzenie schronisk. Wiadomo, trzeba zadbać o te psy i koty. Też chcemy pomóc organizacjom pozarządowym, które prowadzą akcje pomocy zwierzętom, ale też dotyczącą sterylizacji. Widzimy, że to tez jest problem, więc i w tym wymiarze naszych braci mniejszych, staramy się pomóc – mówił marszałek Adam Struzik.

 • Mazowsze dla zdrowia kobiety – 3 mln zł;
 • Mazowsze dla miejsc pamięci – 2 mln zł;
 • Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr na Mazowszu – 2 mln zł;
 • Mazowsze dla działkowców – 1,7 mln zł;
 • Mazowsze dla seniorów – 1,2 mln zł;
 • Mazowsze dla młodzieży – 1,1 mln zł.

– Wspieramy też funkcjonowanie młodzieżowych rad. Rozpoczęła się niedawno druga kadencja Młodzieżowego Sejmiku Mazowsza. Bardzo mi się podobało, prężnie zaczęli pracę. Cały skład sejmiku jest pozytywnie nastawieni. No ale też mamy w niektórych miastach, gminach i powiatach młodzieżowe rady i chcemy przez takie niewielkie, ale potrzebne granty pomóc, żeby te struktury młodzieżowe rzeczywiście chciały funkcjonować, a młodzi ludzie stykali się z tą samorządnością i przejawiali swoją aktywność – wyjaśniał marszałek Adam Struzik.

52,9 mln zł w 2023 r. władze Mazowsza przeznaczą na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (drogi dojazdowe do pól, retencja). 5 mln zł samorząd województwa przeznaczy na wsparcie Państwowej Straży Pożarnej, a 2 mln zł – policji.

– Warto wspomnieć, że dzięki takiemu zrównoważonemu rozwojowi całego Mazowsza, również organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia, które zmieniają tę naszą rzeczywistość, zarówno w Płocku, jak i regionie płockim też mają kawałek swojego budżetu. Na naszych stronach internetowych Dialogu czy Mazovi to jest właśnie ten czas, kiedy organizacje pozarządowe, mogą już startować w konkursach z bezpieczeństwa, kultury, turystyki i innych zwracał uwagę dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku Tomasz Kominek.

Budżet Obywatelski Mazowsza

Władze regionu oddały w ręce mieszkańców 25 mln zł. Budżet Obywatelski Mazowsza to część budżetu województwa mazowieckiego, o której przeznaczeniu decydują w głosowaniu sami mieszkańcy. W puli jest 25 mln zł. Nabór projektów trwał do 13 stycznia 2023 r. Wpłynęło ponad 450 wniosków. Trwa ocena formalna.

fot. Wiktor Pleczyński

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Komentarze 6

 1. Tomek says:

  Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 577 Gąbin – Sanniki (powiat gostyniński) – 1 mln zł w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza; Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 577 Gąbin-Sanniki odcinek II (powiat gostyniński) – 1 mln zł w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza; Te projekty będą realizowane na terenie powiatu płockiego (gmina Gąbin). Wiem co piszę – autor projektów.

 2. Staszek says:

  Czy można pogadać z kimś merytorycznym z marszałkowskiego na temat BOM ?

 3. ach ten Kuminek says:

  tej gęby w przykrótkich spodzienkach nie moze zabraknąć nigdzie
  Najdroższy fotomodel z Radziwia :-D

 4. Kemot says:

  Wybory się zbliżają ale PSL miał już swoje 5minut z po im już dziękujemy

 5. Kemot says:

  Wybory się zbliżają ale PSL miał już swoje 5minut z po im już dziękujemy oszuści i złodzieje już byli

 6. Gal Anonim says:

  wybory ach te wybory.Zaczyna się ……….wyborców

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej komentowane 7 dni

Reklama


REKLAMA

 • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU