Masz utalentowane dziecko? Zgłoś je do Talentiady!

REKLAMA

Podczas Dni Chemika utalentowani młodzi płocczanie będą mogli zaprezentować się w konkursie „Talentiada”. Jak co roku, jest to wydarzenie organizowane przez PKN ORLEN specjalnie dla dzieci i młodzieży. W tym roku startować można w kategoriach śpiew i taniec.

W niedzielę, 9 czerwca, na scenie koncertowej ustawionej podczas „Dni Chemika”, wystąpią utalentowani młodzi ludzie. Tereny zielone Filii Politechniki Warszawskiej staną się tłem do zaprezentowania przez dzieci i młodzież swoich umiejętności w ramach finału „Talentiady”.

Tegoroczny konkurs wyłoni najlepsze talenty w dwóch kategoriach: śpiew i taniec.

PowiązaneTematy

– Młodzi artyści mogą występować ze swoimi programami jako soliści lub zespołowo. Wykonawcy będą oceniani przez jury złożone z przedstawicieli organizatora, Partnera PKN ORLEN oraz gwiazd muzycznych występujących podczas Dni Chemika – informują organizatorzy.

Już teraz można zgłaszać swoje pociechy w wieku od 3 do 17 lat do konkursu za pośrednictwem strony www.talentiada2019.pl.

Festiwal dzieli się na dwa etapy:

  1. Zgłoszenia – trwa do 2 czerwca 2019 r. Po upływie terminu przyjmowania zgłoszeń, przeprowadzona zostanie ich selekcja. Spośród wszystkich zgłoszeń Jury Festiwalu wybierze finalistów – maksymalnie 20 uczestników, którzy zaprezentują się w drugim etapie.
  2. FINAŁ – odbędzie się 9 czerwca 2019 r. w Płocku, finaliści wystąpią na żywo podczas Dni Chemika.

ZASADY
Każdy z uczestników może zgłosić 2 utwory, których łączny czas trwania nie przekroczy 4 minut. Podczas finału zakwalifikowani do niego uczestnicy wykonają jeden utwór. Wszyscy uczestnicy finału otrzymają upominki, a zwycięzcy również atrakcyjne nagrody. W finale Organizator przyzna nagrody za I, II i III miejsce w każdej z kategorii (Śpiew oraz Taniec), a dodatkowo jedną nagrodę Grand Prix Talentiady 2019, przyznaną bez podziału na kategorie.

Golec Uorkiestra i diabelski młyn na Dniach Chemika w Płocku

Aby wziąć udział w Festiwalu, należy wypełnioną i podpisaną Kartę Zgłoszenia uczestnika wraz z materiałem Demo* przesłać na adres: talentiada@myplace.com.pl (pliki do 15MB).

*Demo, stanowiące nagranie audio (kategoria śpiew) lub nagranie audiowizualne (kategoria śpiew lub taniec) powinno zostać zapisane odpowiednio w formacie .mp3, .mp4, .mov, .mpeg a w nazwie zawierać dane: Nazwisko_wiek_tytuł_utworu. Długość materiału Demo nie może przekroczyć 4 minut, a jego ciężar 15MB.

Zgłoszenia Uczestnika dokonuje jego przedstawiciel ustawowy (rodzic albo opiekun), składając wymagane oświadczenia w formie dokumentowej poprzez wypełnienie karty zgłoszenia Uczestnika. Zgłoszenia Zespołu dokonuje jego opiekun, składając wymagane oświadczenie w formie dokumentowej poprzez wypełnienie karty zgłoszenia. Dodatkowo Opiekun Zespołu jest zobowiązany dostarczyć Organizatorowi do dnia Festiwalu zgody przedstawicieli ustawowych wszystkich członków zespołu. Termin zgłoszeń mija 2 czerwca 2019. Decyduje data dotarcia materiału do Organizatora. Jury dokona wyboru finalistów do dnia 4 czerwca – zakwalifikowani do finału otrzymają wiadomość e-mail.

Oprócz finału „Talentiady”, na wszystkich uczestników niedzielnych Dni Chemika będą czekać atrakcje piknikowe oraz grillowe.