Masz prawo do mediacji

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

„Masz prawo do mediacji” – to hasło przyświeca Międzynarodowemu Dniu Mediacji (20 października) oraz Tygodniowi Mediacji, który odbędzie się w dniach 17-22 października.

W tym czasie w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku, w Komisariacie Policji w Płocku i w Komisariacie Policji w Gąbinie zorganizowane zostaną specjalne dyżury dla osób, które chciałyby dowiedzieć się, na czym polega mediacja. Z kolei w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku w Wydziale dw. z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu, każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać informację na temat rozwiązywania sporów poprzez mediacje.

Podobne akcje organizowane są jako sposób na propagowanie mediacji w celu załatwienia sporu bez kierowania sprawy do sądu. W tym roku upowszechniane będą inicjatywy oddolne. Do działań prowadzonych przez koordynatorów ds. mediacji w sądach powszechnych włączone zostaną środowiska lokalne, prezesi sądów i sędziowie. Podkreślona będzie także współpraca pomiędzy ośrodkami mediacyjnymi i Ministerstwem Sprawiedliwości.

Opr. mg

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji