REKLAMA

Kompleksowo o drogach. Powiat płocki gospodarzem ogólnopolskiego wydarzenia

REKLAMA

W ostatnich dniach września Samorząd Powiatu Płockiego był gospodarzem XXII Ogólnopolskiego Kongresu Zarządców Dróg Powiatowych. To ważne wydarzenie co roku gromadzi dyrektorów zarządów dróg powiatowych z całego kraju. Tym razem debaty i dyskusje odbyły się w Muzeum Wsi Mazowieckiej oraz Hotelu Skansen w Sierpcu.

Od 27 do 30 września trwał w Sierpcu XXII Ogólnopolski Kongres Zarządców Dróg Powiatowych pod hasłem „Tradycja & Nowoczesność”. Wydarzenie to jest przede wszystkim platformą wymiany doświadczeń, które kończy się wypracowywaniem stanowiska Krajowej Rady Zarządów Dróg Powiatowych, określającym najpilniejsze problemy i możliwości ich rozwiązania.

PowiązaneTematy

– Zadania Zarządców Dróg Powiatowych pozostają niezmienne od 1999 roku. Jednak sposób zarządzania siecią, technologie budowy dróg, finansowanie inwestycji wymaga nowoczesności. Mając więc na uwadze tradycje samorządności oraz wyzwania, jakie rzeczywistość stawia przed inwestorami samorządowymi, „Tradycja i Nowoczesność” stała się hasłem przewodnim XXII Ogólnopolskiego Kongresu Zarządców Dróg Powiatowych – wyjaśniają organizatorzy wydarzenia.

Gospodarzami tegorocznej edycji kongresu byli Starosta Płocki Sylwester Ziemkiewicz wraz z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku Marcinem Błaszczykiem. Współorganizatorem spotkania była Krajowa Rada Zarządów Dróg Powiatowych, a w skład Komitetu Organizacyjnego weszli: Starosta Płoński z Powiatowym Zarządem Dróg w Płońsku, Starosta Miński z Zarządem Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim oraz Starosta Siedlecki.

W środę, 28 września, wydarzenie oficjalnie rozpoczęła sesja otwierająca – jedna z kilku zaplanowanych sesji tematycznych.

– Spotykamy się dzisiaj na wydarzeniu, na które – jako drogowiec, samorządowiec, mieszkaniec tej ziemi – czekałem od lat. Jestem pewien, że nasze obrady będą pełne trafnych spostrzeżeń, ciekawych wniosków, nowatorskich rozwiązań i odważnych sądów. To jest czas, który w pełni chcemy poświęcić dla dobra naszych mieszkańców, ich bezpieczeństwa i komfortu poruszania się po drogach – mówił Dyrektor ZDP w Płocku Marcin Błaszczyk, otwierając kongres wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu w Płocku Lechem Dąbrowskim.

W wydarzeniu wzięli udział również m.in.: Starosta Płocki Sylwester Ziemkiewicz, Członek Zarządu Powiatu Płockiego Paweł Bogiel, Radni Powiatu Płockiego Elżbieta Jachimiak, Marlena Mazurska, Paweł Tokarski, Maciej Jabłoński, Przewodniczący Krajowej Rady Zarządów Dróg Powiatowych Adam Czerwiński, Dyrektor płockiej delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Tomasz Kominek, p.o. Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Tomasz Dąbrowski, Komendant Miejski Policji w Płocku Mariusz Kryszkowski wraz ze współpracownikami.

 • Pierwszy dzień sesyjny kongresu rozpoczął wykład Marcina Błaszczyka, dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku, który porównywał dane statystyczne do realiów i opowiadał, jakie są faktyczne możliwości realizacji inwestycji na sieci dróg powiatowych.
 • Dr Robert Siwik, Radca Prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Dr Robert Siwik przedstawił zagadnienia, dotyczące klauzuli waloryzacyjnej w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, a także problem zamówień publicznych w kontekście ustawy o elektromobilności.
 • Sylwia Knaf z Banku Gospodarstwa Krajowego opowiedziała o możliwościach finansowania samorządowych projektów w sektorze drogowym w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
 • Tomasz Korczyński, Managing Counsel, adw. Jakub Kot, Senior Associate, Kancelaria Dentons przedstawił problematykę realizacji inwestycji samorządowych w formule PPP, ze szczególnym uwzględnianiem inwestycji w sektorze drogowym.
 • Dariusz Pietrucha, zastępca Burmistrza oraz Mariusz Lis, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zarządu Dróg z Urzędu Miasta Marki opowiedzieli jak wyglądała przebudowa dróg w modelu PPP w mieście Marki.

Po południu rozpoczęła się debata na temat rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych, w której wzięli udział paneliści: Marcin Błaszczyk, Krzysztof Błażejowski, Janusz Bohatkiewcz, Joanna Chojnacka, Adam Czerwiński oraz Stanisław Styk. Dyskutowali na temat warunków technicznych w kontekście nowego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, realizacji inwestycji oraz wytycznych utrzymania dróg samorządowych.

Kolejny dzień Kongresu, 29 września, rozpoczęła sesja na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego, której moderatorem była Anna Krawczyk. • Marek Wierzchowski, audytor BRD z Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przedstawił zagadnienia czasowej organizacji ruchu.
 • Jacek Pasikowski, dyrektor PrOWERk sp. z o.o. opowiedział o zapewnieniu bezpiecznej infrastruktury mostowej przy zastosowaniu systemów zabezpieczających szczeliny w obiektach inżynierskich.
 • Marek Wierzchowski ponownie zabrał głos, tym razem opowiadając o badaniach zachowań w relacjach pieszy-kierowca oraz kierowca-pieszy.
 • Na zakończenie tej części, Jacek Pasikowski przedstawił dobór typów drogowych barier ochronnych na drogach samorządowych.

Następna z zaplanowanych sesji dotyczyła technologii budowy i naprawy dróg.

 • Magdalena Bardan, certyfikowany trener i doradca technologiczny przedstawiła możliwości optymalizacji inwestycji drogowych.
 • Dr inż. Krzysztof Błażejowski, Dyrektor Biura Badań, Rozwoju i Innowacji z ORLEN Asfalt sp. z o.o. opowiedział o nowoczesnych nawierzchniach w ramach programu Innowacyjne Drogi Samorządowe.
 • Krystyna Szymaniak, Produkt Manager w Rettenmaier Polska sp. z o.o. przedstawiła zagadnienie trwałych i sprawdzonych nawierzchni w technologii SMA dla dróg lokalnych.
 • Michał Skrzypczyński, dyrektor handlowy, Chryso sp. z o.o. opowiedział o współczesnych trendach w nawierzchniach betonowych.
 • Stanisław Styk, SBI Biuro Inżynierskie Stanisław Styk przedstawił rodzaje mieszanek o uziarnieniu nieciągłym.
 • Dr inż. Marcin Stienss z Politechniki Gdańskiej oraz Małgorzata Garbacz-Skubis, dyrektor techniczny Nascon sp. z o.o. przedstawili wykład pt. “Stabilizacja hydrofobowa. Badania mieszanki recyklingu głębokiego z cementem i dodatkiem hydrofobowym”.

Po obiedzie, uczestnicy kongresu mieli okazję wysłuchać występu Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego oraz zwiedzić Muzeum Wsi Mazowieckiej z przewodnikiem. Na zakończenie dnia odbył się panel porad technologicznych, podczas którego eksperci odpowiadali na zagadnienia, dotyczące m.in. weryfikacji i oceny właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, technologii betonu, nadzoru budowlanego, projektowania konstrukcji nawierzchni w trudnych warunkach gruntowych czy optymalizacji kosztów, czasu i ilości robót ziemnych w inwestycjach drogowych.

Podczas ostatniego dnia kongresu, 30 września, wydarzenie rozpoczęły porady prawne ekspertów: adw. Beaty Jabłońskiej (Prawo Administracyjne) oraz adw. Damiana Szczepańskiego (Prawo Zamówień Publicznych).

Następnie odbyła się sesja, dotycząca otoczenia drogi.

 • Dr Damian Szczepański, adwokat w Kancelarii Szczepańscy przekazał praktyczne wskazówki zastosowania Prawa Zamówień Publicznych w realizacji drogowych inwestycji samorządowych.
 • Adw. Beata Jabłońska z Kancelarii Adwokackiej Beata Jabłońska, opowiedziała o regulacji stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi powiatowe.

Na zakończenie wydarzenia odbyły się dwa wykłady.

 • Michał Minda, Dyrektor Realizacji Inwestycji w Orange Polska przedstawił zagadnienie kanałów technologicznych na drogach powiatowych oraz współpracę z zarządcami dróg powiatowych przy rozbudowie sieci światłowodowej.
 • Ryszard Kulik, radca prawny, wyjaśnił zasady udostępniania dróg podmiotom trzecim.

Partnerem XXII Ogólnopolskiego Kongresu Zarządców Dróg Powiatowych był Samorząd Województwa Mazowieckiego. Wydarzenie honorowym patronatem objęli: Wicemarszałek Sejmu RP Piotr Zgorzelski, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Związek Powiatów Polskich, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
Partnerem merytorycznym wydarzenia był Orlen Asfalt. Realizacją wydarzenia zajęła się Anna Krawczyk, właścicielka firmy Inframedia.

PetroNews był jednym z patronów medialnych wydarzenia.

Fot. Magdalena Ławreszuk
Fot. Magdalena Ławreszuk
Fot. Magdalena Ławreszuk
Fot. Magdalena Ławreszuk
Fot. Magdalena Ławreszuk
Fot. Magdalena Ławreszuk
Fot. Magdalena Ławreszuk
Fot. Magdalena Ławreszuk
Fot. Magdalena Ławreszuk
Fot. Magdalena Ławreszuk
Fot. Magdalena Ławreszuk
Fot. Magdalena Ławreszuk
Fot. Magdalena Ławreszuk
Fot. Magdalena Ławreszuk
Fot. Magdalena Ławreszuk

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej komentowane 7 dni

Reklama


REKLAMA


 • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU