Kolejna kasa z UE trafi do Płocka

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

26 czerwca 2015 r., odbyła się V konferencja regionalna otwierająca nową perspektywę finansową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Spotkanie w auli ratusza inaugurował prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.
– Na realizację wielu projektów udało nam się pozyskać ponad 400 milionów złotych. Ten czas i te środki przyniosły miastu i regionowi wiele pozytywnych zmian. Przed nami kolejne wyzwania. Moją ambicją jest dążenie do tego, aby nie tylko Płock, ale cały subregion były konkurencyjne i charakteryzowały się dobrymi warunkami życia mieszkańców – dodał.
W imieniu sejmiku województwa mazowieckiego oraz w zastępstwie marszałka Adama Struzika, który nie dotarł na konferencję, głos zabrał Stefan Kotlewski. Zaprezentował strategię rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku. Zawiera ona długofalową wizję rozwoju województwa, w myśl której Mazowsze stanie się regionem spójnym terytorialnie, konkurencyjnym i innowacyjnym. Dodał, że pierwsze około 300 milionów euro ma być przeznaczone dla beneficjentów z Mazowsza w trzecim i czwartym kwartale bieżącego roku.
Zastępca prezydenta Płocka Jacek Terebus w swoim wystąpieniu podkreślił, że nowa perspektywa zakłada konieczność budowania partnerstw.  Dwie grupy projektów wiodących dla Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka to wzrost konkurencyjności Płocka i regionu poprzez zrównoważony rozwój i sprawny transport, a także przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanym obszarom poprzez ich kompleksową rewitalizację.

Organizatorami konferencji byli: Zarząd Województwa Mazowieckiego, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Miasto Płock.

Materiały: UM Płock

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji