Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

logo SWPW.jpg
logo SWPW.jpg
plock_za_pol_ceny.jpg
aleja Jana Kilińskiego 12, Płock, Polska
12 aleja Jana Kilińskiego Płock mazowieckie 09 PL

Trwa rekrutacja – zapraszamy do Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku
Studia I stopnia:
ADMINISTRACJA
• Administracja publiczna
• Administracja samorządowa
• E-administracja
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
• Obrona narodowa
INFORMATYKA
• Programowanie i bazy danych
• Sieci komputerowe i teleinformatyka
• Aplikacje internetowe i mobilne
• Systemy informatyczne odnawialnych źródeł energii
PEDAGOGIKA
• Doradztwo zawodowe i edukacyjne
• Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
• Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
• Pedagogika resocjalizacyjna
WYCHOWANIE FIZYCZNE
• Specjalność nauczycielska
ZARZĄDZANIE
• Bezpieczeństwo i higiena pracy
• Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
• Marketingowe zarządzanie firmą
• Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami

Studia II stopnia
ADMINISTRACJA
• Administracja publiczna
• Administracja samorządowa
• Administracja gospodarcza
• Administracja bezpieczeństwa publicznego
PEDAGOGIKA
• Doradztwo zawodowe i edukacyjne
• Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
• Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
• Pedagogika resocjalizacyjna
• Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
• Oligofrenopedagogika
• Pedagogika rewalidacyjno – terapeutyczna
• Grafika i media w edukacji
• Taniec i rytmika
ZARZĄDZANIE
• Controlling i audyt wewnętrzny
• Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacji
• Zarządzanie rozwojem regionu
• Zarządzanie logistyką i transportem
• Zarządzanie zasobami ludzkimi
• Zarządzanie projektem
• Gospodarowanie nieruchomościami
• Informatyka w zarządzaniu
• Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii
• Zarządzanie wiedzą i innowacjami

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
09-402 Płock, al. Kilińskiego 12
tel. 24 366 41 50, 24 366 41 00
rekrutacja@wlodkowic.pl
http://www.wlodkowic.pl
FB.com/wlodkowicpl

logo SWPW.jpg 2 lata temu
plock_za_pol_ceny.jpg 2 lata temu
Wyświetlam 2 wyniki