Politechnika Warszawska Filia w Płocku

Zweryfikowano
PA264263.JPG
Ignacego Łukasiewicza 17, Płock, Polska
17 Ignacego Łukasiewicza Płock mazowieckie 09 PL

Politechnika Warszawska Filia w Płocku, jest integralną jednostką Politechniki Warszawskiej – największej, najstarszej i najwyżej cenionej (w tym szczególnie przez pracodawców) uczelni technicznej w Polsce. Filię w Płocku tworzą dwie podstawowe jednostki organizacyjne PW o uznanej w środowisku szkolnictwa akademickiego pozycji i renomie:

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii.
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych.

Misją Uczelni w Płocku, podobnie jak całej Politechniki Warszawskiej, jest przygotowanie przyszłych elit społecznych: ludzi światłych, o rozległych horyzontach, świadomych swych przekonań, ale rozumiejących i respektujących światopogląd innych. Podstawową funkcją naszej Uczelni jest kształcenie wysokokwalifikowanej kadry inżynierów i ekonomistów.

Studenci i kadra Wydziału oraz Kolegium wchodzą w skład społeczności Politechniki Warszawskiej, korzystając z oferty edukacyjnej całej Uczelni – jej bazy dydaktycznej, naukowej, socjalnej, rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej.

Uczelnia prowadzi studia: licencjackie na kierunku Ekonomia, inżynierskie na kierunkach Budownictwo, Inżynieria środowiska, Mechanika i budowa maszyn, Technologia chemiczna, magisterskie na kierunkach Budownictwo, Mechanika i budowa maszyn, Technologia chemiczna, a także studia doktoranckie i podyplomowe.

PA264263.JPG 2 lata temu
Wyświetlam 1 wynik