Dużo mówi się ostatnio o braku autorytetów wśród młodzieży, o tym, że nie ma wśród dorastających młodych ludzi dyscypliny, wyznaczania celów, kreowania dobrych wzorców. Wpatrzeni w wirtualną rzeczywistość, nie znają świata, w którym podstawą istnienia powinna być godność i honor. Właśnie takie postawy kształtuje dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego CN-B Feniks – major rezerwy, w którego szkole uczniowie nauczą się nie tylko podstawy programowej, ale i skoków na spadochronie, nurkowania, podstaw savoir vivre czy… tańca.

Zaintrygowani nietypowym programem nauczania szkoły mundurowej LO CN-B Feniks, postanowiliśmy odwiedzić placówkę w Płocku, aby poznać założyciela i idee, przyświecające funkcjonowaniu szkoły. Wita nas wysportowany, energiczny mężczyzna, o postawie wojskowego i przenikliwym wzroku. Zdecydowanie ściska nam dłoń, patrząc prosto w oczy. To dyrektor szkoły, major rezerwy mgr Jarosław Chrobot.

mgr Jarosław Chrobot, Fot. LO CN-B FENIKS

Z wojskiem związał swoje całe życie – jako absolwent Szkoły Chorążych Wojsk Zmechanizowanych w Elblągu i Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, służył w Wojsku Polskim przez 21 lat, będąc m.in. dowódcą grupy specjalnej w 25 Dywizji Kawalerii Powietrznej. Od początku służby woskowej i do dziś, związany z „desantem” – jest skoczkiem spadochronowym (członkiem zarządu I Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w Warszawie oraz przewodniczącym koła ZPS w Płocku), instruktorem walki w bliskim kontakcie I; II; III i IV stopnia.

Szkoły i zajęcia z uczniami gimnazjów i liceów o profilu wojskowym prowadzi od 2004 roku. Od 5 lat tworzy swoje licea mundurowe w Radomiu, Nasielsku, Pułtusku, Olsztynie, Kętrzynie czy Gdańsku. Teraz rekrutację rozpoczęto w Płocku oraz we Wrocławiu i Wyszkowie.

Jak to się zaczęło? – Jakieś 17 lat temu nasz dowódca wysłał mnie i kolegę do upadającej szkoły w Zdunach (powiat łowicki). Jeździliśmy tam jako instruktorzy. Później te doświadczenia wykorzystałem przy tworzeniu szkół mundurowych – wyjaśnia Jarosław Chrobot. – Zbadaliśmy, jakie na rynku występują programy do przysposobienia obronnego. Okazało się, że jest ich 11, stworzonych przez nauczycieli dyplomowanych, ale żaden z nich nie był praktykiem. Postanowiliśmy więc napisać nasz własny program nauczania, który został zarejestrowany – wspomina dyrektor CN-B Feniks.

Fot. LO CN-B FENIKS

To, co jest wyjątkowe w szkołach zakładanych przez Jarosława Chrobota, to zasady, które utrwala u swoich uczniów. – Kładziemy nacisk na poczucie odpowiedzialności, honoru i godności osobistej, koleżeństwa i uczciwości, stanowczości, zdyscyplinowania i posłuszeństwa, a ponadto poczucie estetyki, ładu, porządku oraz dbałość o wygląd zewnętrzny – wymienia dyrektor.

Oprócz podstawy programowej, wśród zajęć tych liceów o profilu wojskowym są np. skoki spadochronowe, płetwonurkowanie, obozy przetrwania czy walka wręcz, oparte na szkoleniach sił specjalnych. Ale to nie wszystko. – Nasi uczniowie reprezentują nas również za granicą, muszą więc posiadać wiedzę, jak należy zachować się w różnych sytuacjach. A młodzi ludzie tego nie wiedzą. Kiedy pytam, kto powinien pierwszy podać dłoń kiedy jest starszy mężczyzna i młodszy, nie potrafią odpowiedzieć. Gdy tłumaczę, że w autobusie powinni ustąpić kobiecie miejsca, nie rozumieją. Wychowujemy ich więc, ukierunkowujemy, aby kierowali się zasadami dobrego wychowania – tłumaczy nasz rozmówca.

Fot. LO CN-B FENIKS

Program nauczania CN-B Feniks dostosowany jest do funkcjonowania w społeczeństwie, stąd pojawia się np. nauka tańca. – Te zajęcia mają ich przygotować do studniówki, aby wiedzieli jak tańczy się poloneza czy walca. Ale są też ze względu na to, że jesteśmy w strukturach NATO-wskich, funkcjonujemy w Europie, i nasi absolwenci muszą umieć zachować się na misjach – argumentuje dyrektor.

Po co są w ogóle szkoły tego typu? – Żeby przygotować uczniów do pracy w służbach mundurowych – wojska, policji, straży granicznej czy straży pożarnej. Przy naborze obowiązują np. testy sprawnościowe, które są nie do przejścia dla osób, które z wojskiem nie miały nic wspólnego. Staramy się, aby nasza młodzież wykonywała normy zbliżone do desantowych. Przygotowujemy ich również mentalnie, bo to jest naprawdę ciężka służba. Nasi absolwenci są przygotowywani do zarządzania, czyli dowodzenia w służbach mundurowych, wiedzą też jak zachować się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Prowadzimy również zajęcia strzeleckie – wymienia Jarosław Chrobot.

Fot. LO CN-B FENIKS

Zajęcia specjalistyczne prowadzą oficerowie Wojska Polskiego, policji i straży pożarnej. Szkoła współpracuje m.in. z Akademią Sztuki Wojennej, Akademią Marynarki Wojennej, Wyższą Szkołą Sił Powietrznych w Dęblinie, Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Straży Granicznej, Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego, Związkiem Polskich Spadochroniarzy czy Stowarzyszeniem FIA.

Licea Ogólnokształcące Feniks to 3-letnie (wkrótce 4-letnie) szkoły ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkoły publicznej, w których cykl nauczania kończy się egzaminem maturalnym. Osiągnęły już sukces w całej Polsce, teraz jakość tych szkół, która jest równie obowiązkowa jak godność i honor, dotarła do Płocka.

Nabór prowadzony jest do klas I Liceum Ogólnokształcącego z modułem wojskowym, policyjnym i strażackim. Należy podkreślić, że w liceum uczniowie nie będą płacić czesnego, dodatkowo każdy uczeń dostaje za darmo umundurowanie już na początku swojej przygody z FENIKS-em.

ZASADY REKRUTACJI
Warunkiem przyjęcia jest:

 1. Uzyskanie wystarczającej liczby punktów (punktacja wg Zarządzenia Kuratora o rekrutacji do klas pierwszych) z następujących przedmiotów: język polski, geografia, język angielski, wychowanie fizyczne
 2. Średnia ocena ze wszystkich przedmiotów
 3. Wynik z egzaminu gimnazjalnego
 4. Wynik z testu sprawnościowego
 5. Zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej(w dniu testu sprawnościowego)
 6. Dostarczenie do sekretariatu szkoły podania o przyjęcie, do dnia 2 czerwca 2017 r.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Podanie do szkoły
 2. Zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 3. Świadectwo ukończenia gimnazjum
 4. 2 fotografie, podpisane.

TEST SPRAWNOŚCIOWY

 • Dla chłopców: bieg na 1000 m
 • Dla dziewcząt: bieg na 800 m
 • podciąganie na drążku nachwytem
 • rzut piłką lekarską 3 kg
 • bieg wahadłowy 10×10
 • bieg po „kopercie” 3 m x 5 m.

Więcej informacji na temat rekrutacji otrzymacie pod numerem tel. 24 364-44-22 lub w sekretariacie szkoły przy ul. 1 Maja 12 lok.19 (budynek przed Urzędem Skarbowym od strony Al. Jachowicza) w dniach poniedziałek-piątek, w godz. 8-16.

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Warto Przeczytać

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji