Granty na poprawę jakości życia płocczan

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Już po raz ósmy fundusz grantowy wspomoże realizacje najlepszych projektów płockich organizacji pozarządowych i po raz drugi dofinansuje inicjatywy indywidualnych osób oraz nieformalnych grup. Pomysłodawcy najlepszych projektów planują objąć wsparciem około 12 tys. osób.

Zgodnie z regulaminem, wszystkie projekty musiały być realizowane wyłącznie dla mieszkańców Płocka i  wpływać na poprawę jakości naszego życia. Do realizacji wybrano 29 projektów i wręczono czeki na łączną kwotę 340 tys. zł. Konkurs grantowy został sfinansowany z darowizn PKN ORLEN S.A., Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. oraz grantu Levi Strauss Foundation.

– Tegoroczne wydarzenie cieszyło się dużą popularnością, zarówno wśród organizacji pozarządowych, jak i osób indywidualnych – mówi Marzena Kapuścińska, prezes zarządu fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”. – Do konkursu zgłoszono 81 projektów, w tym 52 złożyły organizacje pozarządowe, a 29 osoby indywidualne i grupy nieformalne. Wybrano 29. Czeki trafiły do rąk własnych. Opiewają łącznie na kwotę 340 tys. zł – kontynuuje. – Podczas uroczystości wręczyliśmy 29 okolicznościowych czeków na kwotę blisko 340.000 zł. W ten sposób realizujemy naszą niezmienną misję, określoną w 2002 r. przez społecznie odpowiedzialnych Fundatorów, czyli pracę na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Płocka – podkreśla.

Nagrodzone zostały bardzo różnorodne projekty, zarówno standardowe, jak i nowatorskie, małe i duże, krótkie i długie. Termin realizacji ostatnich to lato 2017 roku. W ocenie jury, do realizacji wybrane zostały projekty najbardziej atrakcyjne dla płocczan, wychodzące naprzeciw potrzebom wielu odbiorców, dotyczących różnych aspektów życia, świetnie opracowane.

– Wybierając projekty do dofinansowania staraliśmy się, by każdy mieszkaniec Płocka, mógł znaleźć w tej palecie coś dla siebie – podkreśla pani prezes.

Lista laureatów VIII edycji konkursu grantowego (dla organizacji pozarządowych)

1. Stowarzyszenie na rzecz edukacji osób wykluczonych społecznie “BUSOLA “. W ramach projektu „Głos zza krat” odbędzie się cykl prewencyjno-profilaktycznych spotkań pomiędzy skazanymi osadzonymi w płockim więzieniu a młodzieżą.

2. Towarzystwo Przyjaciół Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku. Projekt “Dreamnight at the ZOO – Wieczór marzeń w ZOO 2017”, organizowany po raz 13 – ty w Płocku, polegać będzie na organizacji imprezy edukacyjno-rekreacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych.

3. Stowarzyszenie Rodziców, Nauczycieli i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 12 w Płocku pod nazwą “Szkoła pod Brzozami”. Projekt „Przerwa na teatr” to forma wszechstronnego rozwoju uczniów tej szkoły, prowadzona w formie teatralnej. Zrealizowanych zostanie 40 warsztatów teatralnych oraz 4 spektakle.

4. Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół Książki i Bibliotek w Płocku. Projekt „Kulturalni mają głos” to niestandardowa promocja literatury i czytelnictwa wśród szerokiego grona odbiorców, poprzez różnorodne, a często również zaskakujące formy i metody.

5. Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego w Płocku. Projekt „Kolegialna 4. Przeszłość Teraźniejszość – Przyszłość” dotyczy przygotowania wystawy czasowej w księgarni Czerwony Atrament, która zapozna płocczan z historią domu położonego w obrębie zabytkowego Starego Miasta przy ul. Kolegialnej 4.

6. Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej “Młodzi razem”. Projekt „Z Tumskiego Wzgórza spoglądam na Wisłę, królowa polskich rzek” koncentruje się na podkreśleniu udziału Wisły w dziedzictwie kulturowym Płocka. Zaplanowano warsztaty dla dzieci i młodzieży, konkurs fotograficzny, publikacje oraz happeningi.

7. Fundacja Na Rzecz Bezpieczeństwa FENIKS. Projekt „Znam przepisy – Jestem bezpieczny” przez zabawę i interakcję ma wyrabiać nawyk bezpiecznego zachowania dzieci na drodze. Kampania nie będzie pouczać, ale w ciekawy sposób angażować dzieci do samodzielnego myślenia.

8. Stowarzyszenie Muzyczne Rockowe Ogródki. Projekt „Płockie Warsztaty Muzyczne i Produkcji Teledysków” adresowany do płocczan w wieku 15-25 lat, chcących doskonalić własne umiejętności gry na instrumentach muzycznych oraz produkcji teledysków. Nagrany zostanie teledysk dla wybranego zespołu z Płocka.

9. Fundacja FamilyLab Polska. Projekt „Przestrzeń dla rodziny – wsparcie profesjonalistów pomocy społecznej pracujących z rodzinami” ma za zadanie podnieść kwalifikacje 35 profesjonalistów, pracujących z rodzinami i dziećmi w sektorze pomocy społecznej.

10. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Tańca “Impresja”. Projekt „Bądź FIT z IMPRESJĄ” koncentruje się na zachęcaniu różnych grup wiekowych kobiet do aktywnego spędzania wolnego czasu, promując zdrowy styl życia, ukierunkowany na ciekawą rekreację: cheerleading, jogę i wspinaczkę.

11. Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca “Dzieci Płocka”. Projekt „Miś Doremiś III” to cykl tematycznych koncertów edukacyjno-artystycznych dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz ich opiekunów.

12. Fundacja REVITA. Projekt „Lato z teatrem dla dzieci i młodzieży. KultuRynek” zakłada zorganizowanie w okresie wakacyjnym 10 plenerowych zajęć: spektakli i warsztatów teatru lalek oraz warsztatów aktorskich dla dzieci i młodzieży do lat 18.

13. Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja. Projekt „Gimnazjalisto! Rozwiń skrzydła. II edycja” skoncentrowany jest na zwiększeniu aspiracji gimnazjalistów do nauki przedmiotów ścisłych, poprzez realizację ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki, chemii i informatyki w laboratoriach uczelni wyższej.

14. Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Projekt “Gotuj z Seniorami – program telewizyjny o charakterze kulinarno-edukacyjno-integracyjnym” to 12 odcinków programu, podczas których senior gotował będzie na wizji z zaproszonym gościem oraz z przedstawicielem młodzieży.

15. Uczniowski Klub Sportowy Grupo Magia. Projekt „Capoeira dla rodziny” to zorganizowane zajęcia sportowe oraz muzyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem rodzin.

16. Stowarzyszenie Przyjaciół Katedralnego Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses. Projekt „Musica Fidei – Moniuszko i Kilar” polega na przygotowaniu i wykonaniu koncertu symfonicznego w dniu 11 czerwca 2017 r. w Płockiej Bazylice Katedralnej w ramach XV Międzynarodowego Festiwalu Płockie Dni Muzyki Chóralnej.

17. Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec ZHP Płock. Projekt „Podróże w nieznane, wyobraźnią malowane – marzeń urzeczywistnianie” dla podopiecznych dwóch placówek wsparcia dziennego i polegać będzie na realizacji zajęć inspirowanych literaturą przygodową i podróżniczą na organizacji wycieczek, eventów.

18. Stowarzyszenie Akademia Praktyki i Innowacji. Projekt „Szkółka Wakeboardowa” polegać będzie na szkoleniu dzieci i młodzieży w wieku 8-18 lat w zakresie upowszechniania kultury fizycznej jaką jest wakeboard. Zajęcia realizowane będą w okresie wakacyjnym.

19. Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego. Projekt „Warsztaty parkour, breakdance, street workaout” to program aktywności fizycznej skierowany do wszystkich zainteresowanych niekonwencjonalnymi formami spędzania czasu wolnego w przestrzeni miejskiej.

Lista laureatów II edycji konkursu grantowego (dla osób indywidualnych i grup nieformalnych)

1. Kamila Bielińska. Projekt „Akademia kuchcika” zakłada przeprowadzenie cyklu (5 modułów) warsztatów edukacyjno – kulinarnych dla dzieci w wieku 5-7 lat.

2. Małgorzata Staniszewska. Przedsięwzięcie pn. „Fame Dance Festiwal 6”, polegające na realizacji cyklu warsztatów taneczno-artystycznych oraz w konsekwencji festiwalu tańca.

3. Marzenna Matkowska. Projekt „Kolorowa kuchnia” to zajęcia edukacyjne o charakterze estetycznym i prozdrowotnym, skierowane do dzieci i ich opiekunów, dotyczące zdrowego żywienia, savoire-vivre oraz organizację pikniku rodzinnego.

4. Eliza Łabarzewska. Projekt „WATA – warsztaty animacji twórczej dla młodzieży”, polega na organizacji cyklu warsztatów dla młodzieży, którego celem jest przybliżenie dorobku rodzimych twórców animacji, poznanie technik oraz warsztatu animatora.

5. Izabela Bitkowska zrealizuje projekt „II Dzielnicowe Starożytne Igrzyska Sportowe”, czyli innowacyjne zawody szkolne i międzyszkolne wzorowane na antycznych igrzyskach olimpijskich.

6. Jowita Kęsicka. Projekt „Magazyn pomysłów” poprzez udział w zajęciach rekreacyjno – sportowych ma na celu zwiększenie tożsamości wolontariuszy z grupą, doskonalić umiejętności pracy zespołowej, a także budować relacje współpracy.

7. Renata Grabarczyk. Projekt „Poskromić Internet ” jest odpowiedzią na potrzebę swobodnego poruszania się po Internecie oraz korzystania z jego dobrodziejstw przez płockich seniorów.

8. Joanna Szmul. W projekcie „Zawsze aktywni” zaplanowała upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej wśród osób z grupy wiekowej 60+ poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć w zakresie nordic walking.

9. Marcin Radomski. Projekt pn. „Bieg w swetrze”, którego celem jest integracja środowiska płockich biegaczy, poprzez organizację kreatywnej i „pozytywnie zakręconej” imprezy biegowej.

10. Małgorzata Pawłowska. „Międzynarodowa Kampania 16 Dni Przeciw Przemocy w Płocku” polega na wskazaniu pozytywnych wzorców zachowania i rozwijaniu tolerancji i postaw prospołecznych (m.in.: spotkania informacyjne dla mieszkańców Płocka, Kino Społecznie Zaangażowane oraz Maraton Pisania Listów).

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji