Gmina Radzanowo stawia na drogi

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Jednym z głównych tematów wtorkowej, XXIII sesji Rady Gminy Radzanowo były inwestycje drogowe. W czasie obrad, w budżecie gminy zabezpieczono środki na ważne dla mieszkańców inwestycje. Uchwały w tej sprawie przyjęto jednogłośnie.

– W moim przekonaniu jest to jedna z najważniejszych sesji w tej kadencji – rozpoczął wójt gminy, Sylwester Ziemkiewicz. Podczas obrad ważyły się losy modernizacji kilku ulic w różnych zakątkach gminy. W obecności 13 radnych przyjęto uchwały, zabezpieczające środki na ten cel.

W styczniu br. gmina złożyła wnioski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

– Jednym z głównych kierunków działania, jakie przyjąłem, jest systematyczna poprawa stanu dróg w naszej gminie – mówił wójt gminy Radzanowo, Sylwester Ziemkiewicz.

Gmina wzięła udział w jednym z pierwszych naborów na wsparcie poprzez dotacje unijne, na działanie budowa lub modernizacja dróg lokalnych. Warto przypomnieć, że kilka tygodni temu Urząd Marszałkowski ogłosił listę rankingową złożonych wniosków. Walka była zacięta, ponieważ wpłynęło blisko 800 projektów, a limit środków do rozdysponowania wynosi 39 mln euro. Łatwo się domyślić, że nie wszyscy będą mogli liczyć na wsparcie.

Przebudowy dróg gminnych mogą spodziewać się mieszkańcy kilku miejscowości gminy Radzanowo. Pierwszy złożony wniosek, który opiewa na kwotę blisko 1.837.544 zł, zakłada budowę ulicy Osiedlowej w Rogozinie oraz ulicy Begno w Radzanowie. Wkład własny gminy do tego zadania wyniesie około 668.315 zł. I to właśnie ta inwestycja została zakwalifikowana do dofinansowania. Oznacza to, że mieszkańcy Rogozina w 2018 roku przejadą nawierzchnią asfaltową przez kolejną z ulic swojej miejscowości. Oprócz wykonania nawierzchni, planowane jest także wykonanie poboczy, chodników oraz zjazdów. Przebudowa ulicy Begno planowana jest na 2017 rok. Powstanie tam nowa nawierzchnia, a także parking.

Nowych dróg pewni nie mogą być jeszcze mieszkańcy Woźnik, Ciółkowa i Stróżewka. Według przedstawionego projektu, zmodernizowana miała być droga gminna relacji Woźniki-Ciółkowo. Jest to ważny łącznik, prowadzący od drogi powiatowej nr 2929W do drogi wojewódzkiej nr 567. Inwestycja ta, jeśli gmina otrzyma dotację, zaplanowana jest na 2017 rok. Wniosek, o którym mowa, zakładał również przebudowę drogi w Stróżewku, którą planuje się na 2018 rok. Remont obydwu dróg, według szacunków, wyniesie 2.377.795 zł. Z własnej kasy gmina dołoży 864.805 zł, resztę będzie stanowić dofinansowanie Unii Europejskiej.

– Ten wniosek również ma szansę otrzymać dofinansowanie, natomiast na chwilę obecną nie ma ostatecznego rozstrzygnięcia w tej kwestii – przekonywał Sylwester Ziemkiewicz. – Już dzisiaj należy zabezpieczyć odpowiednie środki w budżecie na ten cel – dodał.

Dofinansowanie do wszystkich tych zadań może wynosić jedynie 63,63% całości inwestycji, reszta pieniędzy musi stanowić wkład własny gminy. Stąd potrzeba zabezpieczenia odpowiedniej kwoty w budżecie gminy.

Infrastruktura drogowa jest ważnym elementem polityki władz gminy Radzanowo. Wiele prac zostało wykonanych własnym nakładem sił z wykorzystaniem istniejącego potencjału. Do niedużych inwestycji gmina nie angażuje firm zewnętrznych. Od początku kadencji powołana została ekipa do prac brukarskich w ramach Zakładu Gospodarczego. Efektem działania załogi są m.in. parking przy przedszkolu w Radzanowie, chodnik w Stróżewku, czy niedawno powstały chodnik między ulicą Jasną-Wesołą i Wschodnią w Radzanowie. Dzięki tym pracom, utwardzona została także część placu w Rogozinie.

Gmina ma także spore doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na modernizację dróg. W 2015 roku z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego została zmodernizowana droga w Męczeninie. W 2016 roku gmina pozyskała dotację na remont drogi w Juryszewie.

– Nasze możliwości finansowe pozwalają na wykonywanie dużych inwestycji drogowych tylko przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych – mówił włodarz gminy.

Mniejsze zadania modernizacyjne finansowane są z własnych środków. Do tej pory udało się wykonać nową nawierzchnię na ul. Konopnickiej w Radzanowie, w planach jest także modernizacja ulicy Wschodniej w tej miejscowości. W tym roku zakończył się również pierwszy etap przebudowy drogi w Nowym Boryszewie oraz w Brochocinie.

– Dziś zrobiliśmy milowy krok w realizacji najważniejszych zadań naszego samorządu. Jestem przekonany, że dalej będziemy pozyskiwać środki na rozwój infrastruktury drogowej na terenie naszej gminy – zapewnił wójt na zakończenie sesji.

Gmina Radzanowo liczy na wsparcie wszystkich czterech inwestycji. Wówczas wartość wykonanych prac wyniesie ponad 4 mln zł, a pozyskana dotacja będzie stanowić 2,7 mln zł.

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji