REKLAMA

Czym różni się rekrutacja dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów?

REKLAMA

W piątek w płockiej delegaturze Kuratorium Oświaty w Warszawie odbyła się konferencja prasowa poświęcona rekrutacji absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjów. Szkoły stworzą dla nich oddzielne klasy.

22 lutego Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska przedstawiła w Płocku założenia rekrutacji dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2019-2020.

Na konferencji można było dowiedzieć się, że szkoły bez problemu powinny zapewnić miejsce dla wszystkich uczniów. Rekrutacja będzie w tym samym czasie odbywać się zarówno dla absolwentów szkół podstawowych, jak i gimnazjów.

PowiązaneTematy

Absolwenci szkół podstawowych będą mieli do wyboru:

 • czteroletnie licea ogólnokształcące,
 • pięcioletnie technika,
 • branżowe szkoły I stopnia przeznaczone dla absolwentów szkół podstawowych.

Absolwenci gimnazjów będą mieli do wyboru:

 • trzyletnie licea ogólnokształcące,
 • czteroletnie technika,
 • branżowe szkoły I stopnia prowadzone dla absolwentów gimnazjów.

Podczas rekrutacji będą brane pod uwagę oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch innych przedmiotów, a także wyniki egzaminu ósmoklasisty lub gimnazjalnego. Na ocenę wpłyną również szczególne osiągnięcia ucznia i ukończenie szkoły z wyróżnieniem. Podczas rekrutacji istotna może być również aktywność społeczna ucznia.

Harmonogramy egzaminów

Egzamin gimnazjalny:

 • część humanistyczna – 10 kwietnia
 • część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia
 • język obcy – 12 kwietnia

Egzamin ośmioklasisty:

 • język polski – 15 kwietnia
 • matematyka – 16 kwietnia
 • język obcy – 17 kwietnia.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.