Co jest konieczne do “wdrożenia jednego z wariantów budowy stadionu”? Niejasna odpowiedź ratusza

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Radny Michał Sosnowski zapytał w interpelacji o harmonogram realizacji remontu stadionu, o której to inwestycji stało się ostatnio cicho. Odpowiedź urzędu miasta może niepokoić…

O to, jak wygląda harmonogram realizacji remontu obiektu, na którym grają piłkarze Wisły Płock, radny Michał Sosnowski zapytał 30 maja.

– W chwili obecnej rozpatrywane są dwa warianty umożliwiające jak najszybszą realizację przedsięwzięcia – odpisał w odpowiedzi wiceprezydent Jacek Terebus. – Pierwszy z nich zakłada w bieżącym roku budżetowym ogłoszenie i wybór wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji stadionu, a drugi ogłoszenie i wybór wykonawcy dla formuły “zaprojektuj i wybuduj”. Jednakże warunkiem koniecznym do wdrożenia JEDNEGO Z POWYŻSZYCH wariantów jest pozytywna odpowiedź na pismo Prezydenta Miasta Płocka Pana Andrzeja Nowakowskiego skierowane do Prezesa Zarządu PKN Orlen SA Pana Wojciecha Jasińskiego, w którym koncern naftowy został poproszony o wsparcie finansowe dla przedmiotowego przedsięwzięcia, w wysokości stanowiącej uzupełnienie brakujących środków dotychczas zarezerwowanych w Budżecie Miasta Płocka i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Płocka dla zadania “Modernizacja stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ul. Łukasiewicza” – wyjaśnia wiceprezydent.

O to, jak należy rozumieć tę odpowiedź, zapytaliśmy w Urzędzie Miasta Płocka. Wynika z niej bowiem, że obydwa warianty uwarunkowane są pozytywną odpowiedzią PKN Orlen. Czy jest to niefortunne sformułowanie, czy też od ewentualnego dofinansowania PKN Orlen uzależniona jest realizacja remontu stadionu? Kiedy zostało wysłane pismo w tej sprawie do PKN Orlen i jaką kwotę musiałby dołożyć PKN Orlen do poszczególnych wariantów?

Odpowiedź otrzymaliśmy po tygodniu.

– W odpowiedzi na interpelację wskazane jest, że przystąpienie do budowy stadionu będzie opierało się na kilku wariantach finansowania inwestycji – wyjaśnia Konrad Kozłowski z zespołu współpracy z mediami płockiego ratusza. – Urząd Miasta, przygotowując się do dużych projektów infrastrukturalnych, w pierwszej kolejności zawsze analizuje możliwości poszukiwania źródeł zewnętrznych finansowania inwestycji – dodaje.

Jak tłumaczy, środki, które zabezpieczono w Wieloletnim Planie Finansowym miasta, w wysokości prawie 25 milionów złotych, owszem, są znacznym wkładem finansowym miasta, jednak nie gwarantują finansowania całości inwestycji. – Dlatego też w pierwszym kroku Prezydent Miasta, mając na względzie wiele głosów wskazujących na PKN Orlen jako podmiot, który powinien uczestniczyć w życiu miasta w sposób zbliżony do funkcjonowania np. KGHM w Lubinie, wystąpił z zapytaniem o możliwość partycypowania w kosztach budowy stadionu. W tym przypadku faktyczny udział podmiotu zewnętrznego w wysokości stanowiącej brakujące środki na realizację inwestycji przyczyniłby się do ogłoszenia zamówienia na budowę stadionu – tłumaczy Konrad Kozłowski.

Jednak pismo do Prezesa PKN Orlen Wojciecha Jasińskiego zostało wysłane… 10 lutego br. i, jak wyjaśnia ratusz, do tej pory pozostało bez odpowiedzi.

Co, jeśli odpowiedź z koncernu nie nadejdzie lub będzie negatywna? – W przypadku negatywnej odpowiedzi, będzie rozpatrywany inny model realizacji inwestycji, uwzględniając również wsparcie ze źródeł zwrotnych – odpowiada ratusz.

Być może jednak warto, zamiast czekać kilka miesięcy na odpowiedź na jedno pismo, podjąć również inne działania w celu pozyskania finansowania z PKN Orlen? W końcu to miastu powinno na tym zależeć, a nie firmie, która pieniądze ma wydać.

Są nowe wizualizacje stadionu

Podziel się:

3 komentarze

  1. 6 lat kadencji a mamy 1500 metrów jednopasmowego łącznika który w ratuszu nazywają obwodnicą i wiadukt dla pociągów Orlenu. Mamy też dworzec i kredyt na ten dworzec którego nie da rady spłacić z przychodów. Dlaczego to ważne? Bo kto bierze kredyt na biznes który nie przynosi zysku?
    Słabo i tragicznie. Stadion oczywiście zaczną przed wyborami na zasadzie “pierwszy etap” czyli wymiana nawierzchni parkingu czy coś. Szkoda pisać.

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji