Cenne zabytki odrestaurowane

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Konserwacja starych druków Biblioteki im. Zielińskich została zakończona. Prace konserwatorskie realizowane przez Towarzystwo Naukowe Płockie przyczyniły się do zachowania cennych zabytków piśmiennictwa polskiego i europejskiego.

Prace konserwatorskie objęły 8 starych druków należących do zbiorów specjalnych Biblioteki im. Zielińskich TNP. Cenne druki zostały wydane w XVI i XVIII wieku z dziedziny m.in. historii, wojskowości, botaniki, teologii. Pełną konserwację starodruków wykonał uprawniony konserwator zabytków z papieru i skóry. Restauracji poddano dzieła takie, jak np.: Orzechowski Stanisław, Chimaera sive de stancari funesta…, Kraków 1562; Paulus Jovius, Die moscovitische Chronica…, Franckfurt am Mayn 1576; Erasmus Roterodamus, Chiliades adagiorum…, Basileae 1517; Wagner Franciseus, Universae phraseologiae latinae…, Tyrnaviae 1750 czy Blackwell Elizabeth, Herbarium…, Norimbergae 1765.

e-blackwell-herbarium-ryc-1Na szczególną uwagę w tym zbiorze zasługuje publikacja botaniczna, zielnik wyjątkowo utalentowanej Brytyjki Elizabeth Blackwell, do którego sama wykonała projekty ilustracji oraz rycin. Herbarz oprócz londyńskiego (lata 30. XVIII w.), miał jeszcze drugie wydanie niemieckie w opracowaniu Christopha Jacoba Trewa. Ukazał się w Norymberdze w latach 1757-1773, w sześciu tomach. Zawierał ilustracje i opisy 600 gatunków roślin. Biblioteka im. Zielińskich posiada w swoich zbiorach piąty tom norymberskiego  wydawnictwa. Niezwykle efektowny druk zawiera 100 kolorowanych rycin roślin opatrzonych nazwami łacińskimi i niemieckimi (oraz odręcznymi polskimi), a ponadto opisy ich właściwości. Dzięki pieczołowitej pracy konserwatora zielnik odzyskał dawny blask i koloryt.

To niezwykle ważne, by co jakiś czas dokonywać prac konserwatorskich na starych drukach, ponieważ tylko te obiekty, które są w dobrym stanie, mogą być udostępniane podczas pokazów zabytkowych zbiorów, lekcji bibliotecznych, wystaw oraz na potrzeby nauki. Restauracja starych druków pozwoli też na ich digitalizację w przyszłości i bezpłatne upowszechnienie np. w internecie.

Projekt konserwacji starych druków uzyskał dofinansowanie Miasta Płocka w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych w 2016 roku w kwocie 20.880 zł, środki własne TNP wyniosły 5.220 zł.

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji