8 lat podstawówki, 4 liceum. Jakie jeszcze zmiany w szkolnictwie?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Minister Edukacji Narodowej, Anna Zalewska, ogłosiła wczoraj zmiany, jakie nastąpią wkrótce w polskich szkołach. Reforma wzbudza ogromne kontrowersje i protesty środowisk nauczycielskich.

Echa zmian w oświacie dotknęły już Płock. Jak pisaliśmy, ze względu na podjęte decyzje o wygaszaniu gimnazjów, miasto zdecydowało się nie podejmować remontu budynku przedszkola nr 3, uzasadniając to pustymi budynkami, jakie zostaną samorządowi po likwidacji gimnazjów. A jak w praktyce będzie wyglądać wygaszanie tych szkół? Jak długo potrwa? I jakie inne zmiany jeszcze nas czekają?

Przede wszystkim, zamiast 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum, 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum, 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły policealnej, będziemy mieli:

 • 8-letnią szkołę podstawową
 • 4-letnie liceum ogólnokształcące
 • 5-letnie technikum
 • 3-letnią branżową szkołę pierwszego stopnia
 • 2-letnią branżową szkołę drugiego stopnia
 • 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy
 • szkołę policealną.

Część z tych planów znana jest z praktyki starszej części Polaków.

Nowe szkoły – okres przejściowy

MEN zaplanował kilka lat okresu przejściowego, aby umożliwić dostosowanie obecnie istniejącego systemu oświaty do nowych rozwiązań. – Wśród projektowanych przepisów znalazły się rozwiązania prawne, dotyczące m.in. zakładania, prowadzenia, przekształcania i wygaszania szkół – zarówno publicznych, jak i niepublicznych – czytamy na stronie ministerstwa.

Zmiany rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018. Wówczas uczniowie kończący w roku szkolnym 2016/2017 klasę VI szkoły podstawowej, staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym stopniowe wygaszanie gimnazjów – nie będzie prowadzona rekrutacja do gimnazjum.

W roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik dzieci klas III ukończy gimnazjum. Z dniem 1 września 2019 r. w ustroju szkolnym nie będą funkcjonować gimnazja.

Wprowadzenie branżowej szkoły I stopnia, w miejsce zasadniczej szkoły zawodowej, planowane jest od 1 września 2017 r. Wprowadzenie branżowej szkoły II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia rozpocznie się od roku szkolnego 2020/2021.

Zmiany w liceach ogólnokształcących i technikach zapoczątkowane mają być od roku szkolnego 2019/2020, a zakończą się w roku szkolnym 2023/2024.

Najtrudniejszym organizacyjnie rokiem będzie zapewne rok szkolny 2019/2020, kiedy to w klasach I liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia, edukację rozpoczną dzieci, kończące klasę III gimnazjum i dzieci kończące klasę VIII szkoły podstawowej. Uczniowie kończący gimnazjum będą kształcili się w 3-letnich liceach ogólnokształcących i 4-letnich technikach, natomiast dzieci kończące VIII klasę szkoły podstawowej, rozpoczną naukę w 4-letnim liceum lub 5-letnim technikum. Uczniowie będą mogli także kontynuować naukę w I klasie branżowej szkoły I stopnia.

Gimnazja mają być wygaszane stopniowo, ale w praktyce stanie się to dość szybko. Na rok szkolny 2017/2018 nie będzie przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne do klasy I gimnazjum. Od 1 września 2017 r. nie będzie już klasy pierwszej obecnego gimnazjum, a w latach następnych – kolejnych klas.

Ministerstwo zapowiada jednak, że wygaszanie gimnazjum może być realizowane w różnych wariantach:

 • przekształcenie dotychczasowego gimnazjum w 8-letnią szkołę podstawową
 • włączenie gimnazjum do 8-letniej szkoły podstawowej
 • przekształcenie gimnazjum w liceum ogólnokształcące albo technikum
 • włączenie gimnazjum do liceum ogólnokształcącego albo technikum
 • przekształcenie gimnazjum w branżową szkołę I stopnia
 • włączenie gimnazjum do branżowej szkoły I stopnia.

To samorząd zdecyduje, w jakie formie przekształci poszczególne gimnazja. W przypadku szkół prywatnych, zdecyduje oczywiście właściciel.

Czy nauczyciele stracą pracę?

Z prostego rachunku wynika, że w wyniku realizacji reformy, stracą pracę nauczyciele gimnazjum. – Planując reformę oświaty, chcemy przede wszystkim chronić dotychczasowe miejsca pracy nauczycieli oraz zapewnić uczniom jak najlepsze warunki nauki z wysoko wykwalifikowaną oraz doświadczoną kadrą pedagogiczną – zaprzecza Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Ministerstwo chce, aby nauczyciele przechodzili ze szkół aktualnie funkcjonujących, do szkół tworzonych w ramach nowego systemu. Jak można jednak przeczytać w komentarzach po opublikowaniu planów reformy, Związek Nauczycielstwa Polskiego szacuje, iż pracę straci około 36 tys. nauczycieli i już zapowiada protesty w tej sprawie.

MEN uspokaja, że nauczyciele zatrudnieni w obecnie funkcjonujących w ramach systemu oświaty szkołach, z urzędu staną się nauczycielami szkół utworzonych w ramach nowego systemu. Oznacza to, że z mocy prawa nauczyciele:

 • dotychczasowych 6-letnich szkół podstawowych staną się nauczycielami 8-letnich szkół podstawowych;
 • dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej staną się nauczycielami branżowej szkoły I stopnia;
 • dotychczasowego czteroletniego technikum staną się nauczycielami 5-letniego technikum;
 • dotychczasowego 3-letniego liceum ogólnokształcącego staną się nauczycielami 4-letniego liceum ogólnokształcącego;
 • zespołu szkół, w skład którego wchodzi dotychczasowa 6-letnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum stają się nauczycielami 8-letniej szkoły podstawowej.

Egzamin dla ośmioklasistów

W roku szkolnym 2018/2019 roku ministerstwo planuje przeprowadzenie obowiązkowego egzaminu dla 8-klasisty w ostatniej klasie szkoły podstawowej. Będzie to obowiązkowy egzamin zewnętrzny, przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Składać się będzie z dwóch części: testowej i opisowej.

Egzamin 8-klasisty będzie obejmował: język polski, matematykę, historię i język obcy nowożytny. Wyniki uzyskane na egzaminie 8-klasisty ze wskazanych przedmiotów mają określić poziom kompetencji uczniów kończących szkołę podstawową w kluczowych dziedzinach wiedzy, będących podstawą do podejmowania nauki na kolejnym etapie kształcenia. Nie będą miały natomiast wpływu na ukończenie szkoły, choć będą stanowiły jedno z kryteriów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Zmiany w reformie szkolnictwa dotyczą również m.in. wolontariatu, sposobu rekrutacji, tworzenia klas dwujęzycznych czy zmian w zakresie kształcenia specjalnego. Specjalnie dla uczniów, którzy przybywają z zagranicy, ministerstwo chce stworzyć oddział przygotowawczy. – Oddział przygotowawczy będzie mógł utworzyć organ prowadzący, na wniosek dyrektora szkoły, w celu umożliwienia szybkiego i efektywnego włączenia tych uczniów do wspólnej nauki z polskimi rówieśnikami – tłumaczy ministerstwo.

Listę zmian możecie zobaczyć także na PREZENTACJI, przygotowanej przez ministerstwo.

Wydaje się więc, że rodzice przedszkolaków z Miejskiego Przedszkola nr 3 w Płocku mają jednak powody do obaw. Gimnazja będą całkowicie wygaszone w 2019 roku. Zanim szkoła podstawowa nr 17 przeniesie się do budynku po gimnazjum, zanim wyremontowany zostanie budynek po SP 17, minie jeszcze przynajmniej rok. Realnie więc przedszkolaki mogłyby przejść do własnego przedszkola dopiero w 2020 roku. W praktyce oznacza to, że aktualnie uczęszczające maluchy, będą już uczniami podstawówki…

 

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji